POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments duts a terme per aquesta organització a través del lloc web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Garantia dels Drets i Reglaments Digitals (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

 1. DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

L’organització CARNS B S.A, amb domicili al C/LONGITUDINAL 10 , n. 60 (MERCABARNA) 08040 BARCELONA (08040 BARCELONA), amb N.I.F. A58085135, telèfon de contacte: 933364040 i correu electrònic carnsb@carnsb.com.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.
 • USUARIS/NAVEGADORS DEL LLOC WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades personals facilitades a través dels nostres formularis web per:

 • Donar resposta a les sol·licituds, queixes i incidències transferides a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Comprendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra pàgina web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens siguin directament aplicables i regular la nostra activitat.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre a reclamacions de qualsevol tipus.
 • Si escau, l’enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis que constitueixen la nostra activitat., i/ o notícies o newsletters relacionades amb el nostre
 1. BASE LEGAL DE TRACTAMENT.
 • USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
 • En el consentiment ens ha donat per tractar les seves dades per a les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals donarà lloc a la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Complir amb les obligacions legals que ens apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà denegar el tractament de dades personals.
 • En el nostre legítim interès per protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria mitjançant la prevenció d’atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà denegar el tractament de dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en el vuitè apartat d’aquestapolítica.
 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE DADES.

Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides inicialment.

Una vegada que les dades ja no siguin necessàries per al tractament en qüestió, es conservaran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les Administracions i Cossos Públics competents, Jutges i Tribunals o de la Fiscalia, durant el termini de prescripció de les actuacions que puguin derivar-se de la relació amb el client i/o els terminis de retenció legalment previstos.

 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I PERFILS.

El lloc web no pren decisions automatitzades ni perfil.

 1. DESTINATARIS

Durant la durada del tractament de les seves dades personals, l’organització pot transferir les seves dades als destinataris següents:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres organismes o organismes públics competents, on el responsable del tractament té l’obligació legal de facilitar dades de caràcter personal.
 • IBERCARNS S.A..
 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza cap transferència internacional de dades.

 1. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat d’aquests (quan sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs la elaboració de perfils.

Per a això, podeu utilitzar els formularis habilitats per l’organització, o enviar una carta a l’adreça postal o adreça de correu electrònic indicada anteriorment. En qualsevol cas, la seva sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, per tal d’acreditar la seva identitat.

En el cas que vostè senti vulnerats els seus drets relatius a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat competent de Control de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web:  www.agpd.es

En compliment del que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, si no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça carnsb@carnsb.com, amb assumpte “BAJAS”.

 1. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades facilitades són certes, exactes, completes i actualitzades; comprometre’s a informar de qualsevol canvi respecte a les dades que facilita, a través dels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt u d’aquesta  política. Vostè serà responsable dels danys o perjudicis, tant directes com indirectes, que puguin resultar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que l’usuari proporcioni dades de tercers, declara que té el consentiment dels interessats i es compromet a transferir-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

 1. XARXES SOCIALS

Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha creat diferents perfils en alguns d’ells.

Tots els usuaris que visitin la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, vostè ha d’estar segur que, a menys que sol·licitem les seves dades directament (per exemple, a través d’accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altre formulari vàlid), les seves dades pertanyeran a la xarxa social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi atentament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com assegurar-se de configurar les seves preferències de processament de dades.

 

 1. ENTITATS QUE CONSTITUEIXEN EL GRUP _________
Societat Activitat Web
IBERCARNS S.A.

 

 

 1. MODIFICACIONS/ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat podrà ser modificada/actualitzada d’acord amb els requisits legals establerts o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquest motiu, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.

Si tens cap pregunta sobre aquesta política, pots posar-te en contacte amb CARNS B S.A a través del següent correu electrònic: carnsb@carnsb.com

 

Última revisió: 14 d’octubre de 2020