AVÍS LEGAL

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la següent informació:

DADES IDENTIFICATIVES

 1. Vostè està visitant la pàgina web https://www.moixina.com propietat de CARNS B S.A, amb domicili social a C/ LONGITUDINAL 10, N. 60 (MERCABARNA) 08040 BARCELONA (08040 BARCELONA) BARCELONA, amb N.I.F. A58085135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona volum 6907 Llibre 6183 Secció 2ª Foli 109, Full 82588 , d’ara endavant EL PROPIETARI.

Pot posar-se en contacte amb el PROPIETARI per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon de contacte: 933364040

Correu electrònic de contacte: carnsb@carnsb.com

ALLOTJAMENT WEB

DINAHOSTING

Usuaris

 1. Aquestes condicions (d’ara endavant Avís Legal) tenen com a objectiu regular l’ús del lloc web del PROPIETARI que posa a disposició del públic.

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin obligatòries.

ÚS DEL PORTAL

 1. https://www.moixina.com facilita l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al PROPIETARI o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà l’encarregat de facilitar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, es pot facilitar a l’USUARI una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de discussió) que EL PROPIETARI ofereix a través del seu portal i amb un caràcter enunciatiu però no limitador, per no utilitzar-los per:

 • Participar en activitats il·legals, il·legals o contràries a les activitats de bona fe i ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, disculpa del terrorisme o atac als drets humans.
 • Causar danys en els sistemes físics i lògics de CARNS B S.A, als seus proveïdors o a tercers, introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui probable que provoqui els danys esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web o la informació continguda en el mateix amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, especialment en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL PROPIETARI es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que vulnerin joves o nens, ordre o seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no es responsabilitza de les opinions expressades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

 1. Tot el relacionat amb la política de protecció de dades està contingut en el document de política de privacitat.

Contingut. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. EL PROPIETARI és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enu apartat: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús de , etc.), titularitat del PROPIETARI o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posar a disposició, total o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 1. L’USUARI reconeix que l’ús del lloc web i dels seus continguts i serveis es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat. En particular, a manera d’exemple, EL PROPIETARI no assumeix cap responsabilitat en les següents àrees:
 • La disponibilitat del funcionament del lloc web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual el lloc web serveix als objectius de l’USUARI.
 • Infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o de tercers i, en particular, dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués provocar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, tenir les eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • Accés fraudulent als continguts o serveis per falses representacions no autoritzades, o, si escau, la captura, supressió, alteració, modificació o manipulació de missatges i comunicacions de qualsevol tipus que aquests tercers puguin realitzar.
 • L’exactitud, veracitat, puntualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la posterior utilització que fa l’USUARI dels nostres. EL PROPIETARI utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per proporcionar informació actualitzada i fiable.
 • Danys en els equips informàtics durant l’accés al lloc web i danys als USUARIS quan es desa originin d’errors o desconnexions en xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Danys i perjudicis derivats de circumstàncies causades per casos fortuïts o causes de força major.

En el cas que hi hagi fòrums, l’ús d’aquests o altres espais similars, cal destacar que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’usuari que els envia, que és l’únic responsable. EL PROPIETARI no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

 1. EL TITULAR es reserva el dret a realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis prestats a través del mateix, així com la forma en què estiguin representats o localitzats al seu portal.

La validesa d’aquestes condicions dependrà de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

 1. En el cas que s’incloguin https://www.moixina.com o hipervincles a altres llocs d’Internet, EL PROPIETARI no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web de tercers, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol assumpte o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

 1. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense previ avís, a petició pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

General

 1. EL PROPIETARI perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal mitjançant l’exercici de totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 1. La relació entre EL PROPIETARI i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les controvèrsies i reclamacions derivades d’aquest avís legal seran resoltes pels jutjats i tribunals espanyols de Barcelona.

Menors

 1. https://www.moixina.com dirigeix els seus serveis als usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i per tant no enshan d’enviar les seves dades personals. L’informem que si es produeix aquesta circumstància, CARNS B S.A. no es responsabilitza de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment de la notificació que s’estableix en aquesta mateixa clàusula.

 

MESURES DE SEGURETAT.- SSL

El Propietari ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).

Un certificat SSL protegeix tota la informació personal i confidencial que es pot tractar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins o accés a àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en verd, activant el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web fins al navegador de l’usuari.

Última revisió: 14 d’octubre de 2020