Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de Carns B SA. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel•lectual. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Carns B. Moixina és una marca legalment registrada. Queda prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de Carns B. L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de Carns B o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Carns B els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que Carns B accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol•licituds realitzades mitjançant la pàgina web de Carns B seran recollides en un fitxer del qual és responsable Carns B. L'usuari del web autoritza Carns B a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà, i resta assabentat que podrà exercir davant Carns Bels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant sol•licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., enviada a Carns B: C/ Longitudinal 10, no. 60, 08040 Barcelona. Carns B no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar, motivats per causes alienes a Carns B. Carns B no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat. Carns B no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Carns B es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions per utilitzar-lo. L'ús d'aquest web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web renuncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de Cookies. Ver Política de Cookies.